Αξιολόγηση Χρήστη:  / 2
ΧειρότεροΚαλύτερο 

theatroΟ θεατρικός Κώδικας

 

Η σημειολογία στηρίζεται στο βασικό μοντέλο της επικοινωνίας :
ο πομπός κωδικοποιεί, εκπέμπει ένα μήνυμα μέσω ενός αγωγού, ο δέκτης το λαμβάνει και το αποκωδικοποιεί. Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν τον ίδιο κώδικα για να πετύχει η επικοινωνία. Αυτό το μήνυμα μεταδίδεται ως σημείο.

 

• Κάθε σημείο έχει μια πλευρά «μορφική», υλική, το σημαίνον και μια πλευρά νοηματική (το σημαινόμενο)
• Ένα σημαίνον σημαίνει ένα σημαινόμενο.

 

Η διαδικασία της σημείωσης εξελίσσεται σε τρία πεδία :

• Σε συνδυασμό με άλλα σημεία.
• Σε σχέση με το αντικείμενο που σημαίνει
• Σε σχέση με τον ερμηνευτή που χρησιμοποιεί το σημείο.

 

Διακρίνονται εσωτερικοί και εξωτερικοί κώδικες.
Ο εσωτερικός ρυθμίζει τη σημείωση των σημείων (ποια σημεία σημαίνουν τι), τους κανόνες συνδυασμού των σημείων («συντακτικός» κώδικας) και σε ποια πεδία αναφοράς μπορούν να εφαρμοστούν.
Ο εσωτερικός κώδικας ρυθμίζει την παραγωγή σημασιών σε ένα επιμέρους πολιτισμικό σύστημα.

Ο εξωτερικός κώδικας ρυθμίζει πολλά επιμέρους πολιτισμικά συστήματα, ή και όλα.
Ο ίδιος ο κώδικας μπορεί να παράγει μηνύματα που να τον ανατρέπουν ή να τον διαφοροποιούν.

 

Το Θέατρο είναι ένα ιδιάζον πολιτισμικό σύστημα και ένας εσωτερικός κώδικας που εξαρτάται συνήθως από τον γενικό εξωτερικό κώδικα. Δεν ανήκει σε εκείνα τα πολιτισμικά συστήματα που έχουν άμεση χρηστική λειτουργικότητα.

Ο θεατρικός κώδικας ανήκει σ' αυτά τα επιμέρους συστήματα που παράγουν αισθητικά σημεία.

Ο σημειωτικός συνδυασμός θέατρο δεν παράγει ένα υλικό καλλιτέχνημα. Δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη διαδικασία της παραγωγής του. Δεν έχει αυτόνομη ύπαρξη, δεν μεταδίδεται αναλλοίωτο και δεν επαναλαμβάνεται αυτούσιο. Έτσι, είναι σε χώρο και σε χρόνο, απόλυτο παρόν.

 

Ο Θεατής είναι απόλυτα απαραίτητος παράγοντας της θεατρικής παράστασης και κάθε παράσταση αποτελεί ένα δημόσιο κοινωνικό γεγονός. Απόλυτος πυρήνας του θεάτρου παραμένουν ο ηθοποιός και ο θεατής, που επικοινωνούν μέσω ενός ρόλου.

Ο θεατρικός κώδικας παράγει σημεία που σημαίνουν πάλι σημεία, σημεία δηλ. διαφόρων πολιτισμικών συστημάτων, και το θεατρικό σημείο είναι ένα σημείο πραγματικών σημείων.

Η ανάλυση του θεατρικού κώδικα έχει βάση την ιστορική φαινομενολογία του θεάτρου, δηλ. εκείνες τις μορφές που έχουν πραγματοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμό, σε μια εποχή, σε κάτι συγκεκριμένο κ.τ.λ.

 

Η ιστορία του θεάτρου μπορεί να αναστυλώσει τις συμβατικότητες, τα κοινά σημεία στις παραστάσεις μιας εποχής, όχι όμως μια συγκεκριμένη παράσταση, η οποία είναι μοναδική και ανεπανάληπτη.

Η εξέταση του θεατρικού κώδικα στο επίπεδο της «ομιλίας» αφορά τη μεμονωμένη θεατρική παράσταση η οποία μπορεί για διάφορους λόγους να αποκλίνει σημαντικά από τις συνηθισμένες συμβατικότητες της εποχής ή του είδους. Η εξέταση του θεατρικού κώδικα σ' αυτό το επίπεδο αφορά την περιγραφή, ανάλυση κι ερμηνεία μιας μοναδικής παράστασης, ενός μεμονωμένου θεατρικού «κειμένου».

 

Βάλτερ Πούχνερ